• 349 HP/260 kW

  Công suất tối đa

 • ~420 km

  Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy

 • 2.950 mm

  Chiều dài cơ sở

 • 402 HP/300 kW

  Công suất tối đa

 • ~400 km

  Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy

 • 2.950 mm

  Chiều dài cơ sở

VF 9 VF 9 VF 9 VF 9 VF 9 VF 9
VF 9 VF 9 VF 9 VF 9 VF 9 VF 9
VF 9 VF 9 VF 9 VF 9 VF 9 VF 9
 • 402 HP/300 kW

  Công suất tối đa

 • ~423 km

  Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy

 • 3.150 mm

  Chiều dài cơ sở

VF 5 Plus VF 5 Plus VF 5 Plus VF 5 Plus VF 5 Plus VF 5 Plus VF 5 Plus VF 5 Plus VF 5 Plus
 • 134 HP/100 kW

  Công suất tối đa

 • >300 km

  Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy

 • 2.514 mm

  Chiều dài cơ sở

 • 100 kW/134 hp

  Công suất tối đa

 • 399 km

  Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy

 • 2.730 mm

  Chiều dài cơ sở

 • 150 kW/201 hp

  Công suất tối đa

 • 381 km

  Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy

 • 2.730 mm

  Chiều dài cơ sở

 • 174 HP/139 kW

  Công suất tối đa

 • ZF 8 cấp

  Hộp số tự động

 • 2.968 mm

  Chiều dài cơ sở

 • 228 HP/170 kW

  Công suất tối đa

 • ZF 8 cấp

  Hộp số tự động

 • 2.968 mm

  Chiều dài cơ sở

 • 174 HP/139 kW

  Công suất tối đa

 • ZF 8 cấp

  Hộp số tự động

 • 2.968 mm

  Chiều dài cơ sở

 • 148 HP/110 kW

  Công suất tối đa

 • ~318.6 km

  Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy

 • 2.610,8 mm

  Chiều dài cơ sở

Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi
mà không cần báo trước

 • Lựa chọn xe
 • Nhập thông tin
 • Đặt cọc

Xin mời Quý khách vui lòng chọn phiên bản, nội thất và ngoại thất xe.

 • 349 HP/260 kW

  Công suất tối đa

 • ~420 km

  Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy

 • 2.950 mm

  Chiều dài cơ sở

 • 402 HP/300 kW

  Công suất tối đa

 • ~400 km

  Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy

 • 2.950 mm

  Chiều dài cơ sở

Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi
mà không cần báo trước

Phiên bản xe

VF 8 - Eco Chỉ từ 1.090.000.000 VNĐ
VF 8 - Plus Chỉ từ 1.270.000.000 VNĐ

Pin

Bao gồm PIN ~420 km/1 lần sạc
Bao gồm PIN ~400 km/1 lần sạc
Không bao gồm PIN 2700000.0 VNĐ/tháng
Không bao gồm PIN 2700000.0 VNĐ/tháng

Ngoại thất

 • Ô tô điện VinFast VF8 màu Brahminy White
 • Ô tô điện VinFast VF8 màu Neptune Grey
 • Ô tô điện VinFast VF8 màu VinFast Blue
 • Ô tô điện VinFast VF8 màu Crimson Red
 • Ô tô điện VinFast VF8 màu Jet Black
 • Ô tô điện VinFast VF8 màu Deep Ocean

Nội thất

 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black

Ngoại thất

 • Ô tô điện VinFast VF8 màu Brahminy White
 • Ô tô điện VinFast VF8 màu Neptune Grey
 • Ô tô điện VinFast VF8 màu VinFast Blue
 • Ô tô điện VinFast VF8 màu Crimson Red
 • Ô tô điện VinFast VF8 màu Jet Black
 • Ô tô điện VinFast VF8 màu Deep Ocean

Nội thất

 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Saddle Brown
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Saddle Brown
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Saddle Brown
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Saddle Brown
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Saddle Brown

Dự toán trả góp

Chi tiết

Dự toán chi phí lăn bánh

Chi tiết
Thuê pin
Giá xe
Tặng quà tương đương 121 triệu đồng/xe.
Tặng quà tương đương 125 triệu đồng/xe.
 • 402 HP/300 kW

  Công suất tối đa

 • ~423 km

  Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy

 • 3.150 mm

  Chiều dài cơ sở

Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi
mà không cần báo trước

Phiên bản xe

VF 9 - Eco Chỉ từ 1.491.000.000 VNĐ
VF 9 - Plus tuỳ chọn 7 chỗ Chỉ từ 1.705.000.000 VNĐ
VF 9 - Plus tuỳ chọn 7 chỗ Chỉ từ 1.676.000.000 VNĐ
VF 9 - Plus tuỳ chọn ghế cơ trưởng Chỉ từ 1.708.230.000 VNĐ
VF 9 - Plus tuỳ chọn ghế cơ trưởng Chỉ từ 1.737.230.000 VNĐ

Tùy chọn

Pin

Bao gồm PIN ~438 km/1 lần sạc
Bao gồm PIN ~423 km/1 lần sạc
Không bao gồm PIN 3500000.0 VNĐ/tháng
Không bao gồm PIN 3500000.0 VNĐ/tháng

Ngoại thất

 • Ô tô điện VinFast VF9 màu Brahminy White
 • Ô tô điện VinFast VF9 màu Jet Black
 • Ô tô điện VinFast VF9 màu Neptune Grey
 • Ô tô điện VinFast VF9 màu VinFast Blue
 • Ô tô điện VinFast VF9 màu Crimson Red
 • Ô tô điện VinFast VF9 màu Deep Ocean
VF 9 VF 9 VF 9 VF 9 VF 9 VF 9

Nội thất

 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black

Ngoại thất

 • Ô tô điện VinFast VF9 màu Brahminy White
 • Ô tô điện VinFast VF9 màu Jet Black
 • Ô tô điện VinFast VF9 màu Neptune Grey
 • Ô tô điện VinFast VF9 màu VinFast Blue
 • Ô tô điện VinFast VF9 màu Crimson Red
 • Ô tô điện VinFast VF9 màu Deep Ocean

Nội thất

 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Saddle Brown
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Saddle Brown
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Saddle Brown
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Saddle Brown
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Saddle Brown
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Saddle Brown

Ngoại thất

 • Ô tô điện VinFast VF9 màu Brahminy White
 • Ô tô điện VinFast VF9 màu Jet Black
 • Ô tô điện VinFast VF9 màu Neptune Grey
 • Ô tô điện VinFast VF9 màu VinFast Blue
 • Ô tô điện VinFast VF9 màu Crimson Red
 • Ô tô điện VinFast VF9 màu Deep Ocean
VF 9 VF 9 VF 9 VF 9 VF 9 VF 9

Nội thất

 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Saddle Brown
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Saddle Brown
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Saddle Brown
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Saddle Brown

Ngoại thất

 • Ô tô điện VinFast VF9 màu Brahminy White
 • Ô tô điện VinFast VF9 màu Jet Black
 • Ô tô điện VinFast VF9 màu Neptune Grey
 • Ô tô điện VinFast VF9 màu VinFast Blue
 • Ô tô điện VinFast VF9 màu Crimson Red
 • Ô tô điện VinFast VF9 màu Deep Ocean
VF 9 VF 9 VF 9 VF 9 VF 9 VF 9

Nội thất

 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Saddle Brown
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Saddle Brown
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Saddle Brown
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Saddle Brown

Ngoại thất

 • Ô tô điện VinFast VF9 màu Brahminy White
 • Ô tô điện VinFast VF9 màu Jet Black
 • Ô tô điện VinFast VF9 màu Neptune Grey
 • Ô tô điện VinFast VF9 màu VinFast Blue
 • Ô tô điện VinFast VF9 màu Crimson Red
 • Ô tô điện VinFast VF9 màu Deep Ocean

Nội thất

 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Saddle Brown
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Saddle Brown
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Saddle Brown
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Saddle Brown
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Saddle Brown
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Saddle Brown

Dự toán trả góp

Chi tiết

Dự toán chi phí lăn bánh

Chi tiết
Thuê pin
Giá xe
 • 134 HP/100 kW

  Công suất tối đa

 • >300 km

  Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy

 • 2.514 mm

  Chiều dài cơ sở

Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi
mà không cần báo trước

Phiên bản xe

VF 5 - Plus Chỉ từ 458.000.000 VNĐ

Pin

Bao gồm PIN 80.000.000 VNĐ
Không bao gồm PIN 1600000.0 VNĐ/tháng

Ngoại thất

 • Ô tô điện VinFast VF5 màu Neptune Grey
 • Ô tô điện VinFast VF5 màu Brahminy White
 • Ô tô điện VinFast VF5 màu Crimson Red
 • Ô tô điện VinFast VF5 màu VinFast Blue

Nóc xe

VF 5 Plus VF 5 Plus VF 5 Plus VF 5 Plus VF 5 Plus VF 5 Plus VF 5 Plus VF 5 Plus VF 5 Plus

Nội thất

 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black
 • ô tô điện vinfast màu Granite Black

Dự toán trả góp

Chi tiết

Dự toán chi phí lăn bánh

Chi tiết
Thuê pin
Giá xe
 • 100 kW/134 hp

  Công suất tối đa

 • 399 km

  Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy

 • 2.730 mm

  Chiều dài cơ sở

 • 150 kW/201 hp

  Công suất tối đa

 • 381 km

  Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy

 • 2.730 mm

  Chiều dài cơ sở

Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi
mà không cần báo trước

Phiên bản xe

VF 6 - Base Chỉ từ 675.000.000 VNĐ
VF 6 - Plus Chỉ từ 765.000.000 VNĐ

Pin

Bao gồm PIN
Bao gồm PIN
Không bao gồm PIN null VNĐ/tháng
Không bao gồm PIN null VNĐ/null

Ngoại thất

 • Ô tô điện VinFast VF6 màu Crimson Red
 • Ô tô điện VinFast VF6 màu Neptune Grey
 • Ô tô điện VinFast VF6 màu VinFast Blue
 • Ô tô điện VinFast VF6 màu Brahminy White

Nội thất

 • ô tô điện vinfast màu Black
 • ô tô điện vinfast màu Black
 • ô tô điện vinfast màu Black
 • ô tô điện vinfast màu Black

Ngoại thất

 • Ô tô điện VinFast VF6 màu Crimson Red
 • Ô tô điện VinFast VF6 màu Neptune Grey
 • Ô tô điện VinFast VF6 màu VinFast Blue
 • Ô tô điện VinFast VF6 màu Deep Ocean
 • Ô tô điện VinFast VF6 màu Brahminy White

Nội thất

 • ô tô điện vinfast màu Black
 • ô tô điện vinfast màu Black
 • ô tô điện vinfast màu Mocca Brown
 • ô tô điện vinfast màu Black
 • ô tô điện vinfast màu Black
 • ô tô điện vinfast màu Black

Dự toán trả góp

Chi tiết

Dự toán chi phí lăn bánh

Chi tiết
Thuê pin
Giá xe
 • 174 HP/139 kW

  Công suất tối đa

 • ZF 8 cấp

  Hộp số tự động

 • 2.968 mm

  Chiều dài cơ sở

 • 228 HP/170 kW

  Công suất tối đa

 • ZF 8 cấp

  Hộp số tự động

 • 2.968 mm

  Chiều dài cơ sở

 • 174 HP/139 kW

  Công suất tối đa

 • ZF 8 cấp

  Hộp số tự động

 • 2.968 mm

  Chiều dài cơ sở

Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi
mà không cần báo trước

Phiên bản xe

LUX A2.0 - NÂNG CAO Chỉ từ 1.048.575.000 VNĐ
LUX A2.0 - CAO CẤP Chỉ từ 1.174.450.000 VNĐ
LUX A2.0 - TIÊU CHUẨN Chỉ từ 981.695.000 VNĐ

Ngoại thất

Nội thất

Ngoại thất

Nội thất

Ngoại thất

Nội thất

Dự toán trả góp

Chi tiết

Dự toán chi phí lăn bánh

Chi tiết
Thuê pin
Giá xe
 • 148 HP/110 kW

  Công suất tối đa

 • ~318.6 km

  Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy

 • 2.610,8 mm

  Chiều dài cơ sở

Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi
mà không cần báo trước

Phiên bản xe

VF E34 - SMART Chỉ từ 710.000.000 VNĐ

Pin

Bao gồm PIN 190.000.000 VNĐ
Không bao gồm PIN 2100000.0 VNĐ/tháng

Ngoại thất

 • Ô tô điện VinFast VFE34 màu Brahminy White
 • Ô tô điện VinFast VFE34 màu Desat Silver
 • Ô tô điện VinFast VFE34 màu Neptune Grey
 • Ô tô điện VinFast VFE34 màu VinFast Blue
 • Ô tô điện VinFast VFE34 màu Sunset Orange
 • Ô tô điện VinFast VFE34 màu Crimson Red
 • Ô tô điện VinFast VFE34 màu Jet Black
 • Ô tô điện VinFast VFE34 màu Deep Ocean

Chi phí trả thêm 5 triệu/xe so với giá bán lẻ công bố tại từng thời điểm.

Nội thất

 • ô tô điện vinfast màu Black
 • ô tô điện vinfast màu Cotton Beige
 • ô tô điện vinfast màu Black
 • ô tô điện vinfast màu Cotton Beige
 • ô tô điện vinfast màu Black
 • ô tô điện vinfast màu Cotton Beige
 • ô tô điện vinfast màu Black
 • ô tô điện vinfast màu Cotton Beige
 • ô tô điện vinfast màu Black
 • ô tô điện vinfast màu Cotton Beige
 • ô tô điện vinfast màu Black
 • ô tô điện vinfast màu Cotton Beige
 • ô tô điện vinfast màu Black
 • ô tô điện vinfast màu Cotton Beige
 • ô tô điện vinfast màu Black
 • ô tô điện vinfast màu Cotton Beige

Dự toán trả góp

Chi tiết

Dự toán chi phí lăn bánh

Chi tiết
Thuê pin
Giá xe

Hãy nhập thông tin chủ xe và chọn showroom mà Quý khách muốn nhận xe.

Thông tin chủ xe
0 / 80
0 / 80
Nhận ưu đãi

Thông tin email của khách hàng chưa đúng với thông tin thành viên Cộng đồng VinFast Toàn cầu. Vui lòng sử dụng email đăng ký tài khoản trên diễn đàn Trang chủ - Cộng đồng VinFast Toàn cầu để được hưởng quyền lợi tích điểm khi mua xe ô tô điện VinFast

Lưu ý:

 • Để hưởng ưu đãi, bạn cần đáp ứng đủ các điều kiện của chương trình.
 • Chính sách chương trình có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, chi tiết xem tại đây.
Showroom nhận xe
Vui lòng chọn Tỉnh Thành.
Vui lòng chọn Showroom.
Thuê pin
Giá xe
chỉ từ <span></span> VNĐ

Quý khách kiểm tra lại thông tin đơn hàng và thực hiện thanh toán khoản đặt cọc cho xe

Thông tin đơn hàng
phiên bản

Thông tin xe

Thông tin chủ xe

Chọn gói cọc
 • Ưu đãi 30 triệu đồng

 • Ưu tiên giao xe theo thứ tự cọc

 • Có thể chuyển nhượng đơn cọc

 • Được áp dụng voucher Sống xanh

Hình thức thanh toán

Quý khách vui lòng chọn cổng thanh toán

Quý khách vui lòng chọn cổng thanh toán

Số tiền đặt cọc
50.000.000 VNĐ
Tiền đặt cọc có thể không được hoàn lại.
Quý khách vui lòng Tải lên ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền để hoàn tất đơn hàng!